Chorwacja Online..........odkryj Chorwację na forum obecnych i przyszłych Cromaniaków

Kontrole policyjne na wodzie-nurkowanie,łowienie itp.

Piaszczyste plaże? To w Chorwacji jednak rzadkość. Ale może są tacy, którzy chcą podzielić się z innymi swoją wiedzą na ten temat. Potrzebujesz łagodnego zejścia do morza? A może lubisz nurkować czy wędkować? Chcesz wypożyczyć łódkę i poznać Chorwację od strony morza? Albo masz skuter wodny i chcesz go zabrać?
[Nie ma tutaj miejsca na reklamy. Molim, ovdje nije mjesto za reklame. Please do not advertise.]
Bosm@n
Croentuzjasta
Avatar użytkownika
Posty: 373
Dołączył(a): 28.06.2008

Nieprzeczytany postnapisał(a) Bosm@n » 08.05.2013 19:32

Bardzo mi sie nie podoba taki obrót spraw w nurkowaniu w Cro:-( musze poczytac przepisy......zapytac w ambasadzie tak sie nie da żyć, nienaturalnie drogo
Venom555
Cromaniak
Posty: 523
Dołączył(a): 02.08.2012

Nieprzeczytany postnapisał(a) Venom555 » 08.05.2013 19:55

globtrotuar napisał(a):Wiele osób przeniosło się z nurkowaniem, chociażby do Egiptu. Echh, to były czasy jak się jechało z polskim klubem, mając sprzęt, sprężarkę, ponton etc.Wszystko ok tylko akurat nie mozna porównywać Adriatyku do Czerwonego. To wszak dwa inne morza i ich atrakcje.
Jedni lubią kolorowe rybki i ciepła wode a inni wraki przy Visie i termokliny poprawiające krążenie krwi :lol:
globtrotuar
Croentuzjasta
Posty: 159
Dołączył(a): 04.05.2013

Nieprzeczytany postnapisał(a) globtrotuar » 09.05.2013 06:06

Venom555 napisał(a):
globtrotuar napisał(a):Wiele osób przeniosło się z nurkowaniem, chociażby do Egiptu. Echh, to były czasy jak się jechało z polskim klubem, mając sprzęt, sprężarkę, ponton etc.Wszystko ok tylko akurat nie mozna porównywać Adriatyku do Czerwonego. To wszak dwa inne morza i ich atrakcje.
Jedni lubią kolorowe rybki i ciepła wode a inni wraki przy Visie i termokliny poprawiające krążenie krwi :lol:


Zgoda, nie zmienia to jednak faktu, że w przeciągu parunastu lat nurkowanie w Egipcie stawało się dla Polaków coraz bardziej dostępne a w Cro coraz mniej.
Venom555
Cromaniak
Posty: 523
Dołączył(a): 02.08.2012

Nieprzeczytany postnapisał(a) Venom555 » 09.05.2013 06:54

Oni leca na kase i tylko na kase. Przykładem jest ostatni lot balonem. Podobnie jest z kursami nurkowanie i z samym nurkowaniem - pewnie nie wszędzie ale jest. Pisałem juz o tym na tym forum. Chorwacja jest cywilizowana pod tym wzgledem - Egipt - niestety nie.
Bosm@n
Croentuzjasta
Avatar użytkownika
Posty: 373
Dołączył(a): 28.06.2008

Nieprzeczytany postnapisał(a) Bosm@n » 20.05.2013 20:36

Oto akyualne przepisy i ich tłumaczenie przez "brata googla":
Jeszcze tylko gdzie można uzyskać ten papier i można nurać:-)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/270657.html


Ministerstwo Gospodarki Morskiej, Transportu i Łączności
Zgodnie z § 1043 ust. § 38 Prawa morskiego ("Dziennik Ustaw" nr. 17/94, 74/94 i 43/96), minister transportu i komunikacji będą


Zarządzenie

Podwodne działalność

Artykuł 1
Niniejsze rozporządzenie ustanawia wymogi dotyczące wykonywania podwodnych działań (w poniższym tekście: diving) dla przyjemności i sportu na wodach wewnętrznych i morzu terytorialnym Chorwacji.

Nurkowanie, zgodnie z pkt 1 Ten artykuł uważa pobytu każdej osoby pod wodą spowodowane przez możliwości techniczne sprzętu do nurkowania do dostaw środków podwodnym aparatem tlenowym (nurkowanie).


Artykuł 2
Dla celów niniejszego rozporządzenia, nurkowanie przy użyciu sprzętu do nurkowania uważa się:

- Nurkowanie dla sportu i rekreacji

- Underwater fotografia i filmowanie na własny użytek

- Podwodne konkursy

- Nurkować.

Korzystanie z urządzenia na fotografowanie i filmowanie pod wodą, sterowane z powierzchni, nie jest uważane za nurkowanie w warunkach niniejszego rozporządzenia.


Artykuł 3
Sprzęt do nurkowania jest uważana za autonomiczny sprzęt do nurkowania, sprzęt do nurkowania i podobne urządzenia techniczne do nurkowania.

Sprzęt do nurkowania, na podstawie niniejszego rozporządzenia, uważa się za pełny zbiornik sprężonego tlenu lub powietrza lub innej mieszanki gazowej do oddychania urządzenia do aparatów oddechowych, co niesie ze sobą wypornościowych nurek i nurkowanie i przyrządów pomiarowych.

Powiązane sprzęt do nurkowania za sprzęt do nurkowania, w którym dostawa mieszaniny z powierzchni oddychać, więc nurek na powierzchni związanych rurociągów i kabli.

Pomoce techniczne Nurkowanie za wszystkie inne urządzenia, które służą do przenoszenia lub pozostać pod wodą załogowych.


Artykuł 4
Obszar, w którym nurkowanie jest wykonywane muszą być wyraźnie oznaczone.

Znakowanie odbywa się poprzez umieszczenie boja w środku nurkowania obszarze, pomarańczowy lub czerwony, o średnicy co najmniej 30 cm lub flagi nurkowania (pomarańczowy prostokąt z białym paskiem po przekątnej lub marynarki list flagi "A" międzynarodowego kodu sygnałowego lub bardzo widocznym flagi nurkowania na statku, z którego nurkowanie jest wykonywane).

Boja nocne muszą mieć latarkę - latarka, "żółty lub biały, widoczne z odległości co najmniej 300 metrów.

Do znakowania nurkowania w artykule 2 ustęp 1, pkt 1 i 2. tego rozporządzenia, osoba odpowiedzialna przeprowadzenie nurkowania.

Znakowanie nurkowaniem w artykule 2 ustęp 1, wiersz 3, odbywa się zgodnie z warunkami umowy, co z punktu widzenia bezpieczeństwa żeglugi kwestie odpowiedzial-ble władz portowych na podstawie art 7 tego rozporządzenia, a obowiązkiem właściwego oznaczenia poniesione przez organizatora imprezy.

Do znakowania nurkowania w artykule 2 ustęp 1, wiersz 4, odpowiedzialna osoba, która uczy nurkowania.


Artykuł 5
Obywatele Chorwacji i cudzoziemcy mogą nurkować tylko w posiadaniu ważnego pozwolenia na nurkowanie.

Nurkowanie z pkt 1 karty Ten artykuł opublikowany przez chorwackiego Diving Association.

Nurkowanie certyfikacji w pkt 1 ten artykuł jest ważny przez rok od daty wydania.

Nurkowanie Karta wydawana jest tylko do osoby, która posiada odpowiednie kwalifikacje do nurkowania, który jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.

Nurkowanie karta zawiera dane, a wydrukowane na formularzu, jak podano w załączniku I, który jest integralną częścią niniejszego rozporządzenia.

Z nurkowania licencji chorwackiego Diving Stowarzyszenia Du'an że każda osoba, do której karta jest wydawana jest informowany o miejscach, gdzie nurkowanie jest zabronione, obszary, gdzie dozwolone tylko do nurkowania, jak ważne numery telefonów w przypadku wypadków nurkowych i innych elementów istotnych Informacje dotyczące nurkowania warunki określone w niniejszym rozporządzeniu oraz innych stosownych przepisów ustawowych i wykonawczych.


Artykuł 6
Nurkowie dydaktyczne mogą być prowadzone programem zatwierdzonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.

Kurs wymiany obowiązujący w piśmie chorwackiej Diving Association.

Podczas prowadzenia praktycznego szkolenia studentów w morzu, instruktor nurkowania Du'an jest lista uczestników kursu ostemplowane podmiot prawny, w którym szkolenie jest przeprowadzane, kopia aplikacji chorwackiego Diving Association certyfikowanych przez chorwacki Diving Association i homologacji odpo-bela władz portowych w dotyczące bezpieczeństwa.


Artykuł 7
Zawody sportowe może nastąpić wyłącznie za uprzednią zgodą organu portu.

Wniosek o udzielenie zezwolenia zgodnie z ustępem 1 powyżej, są przedkładane do Port Authority co najmniej osiem dni przed zawodami.

Zatwierdzenia, o którym mowa w ustępie 1, Niniejszego artykułu Urząd ustalił środki podejmowane w trakcie wykonywania konkurencji sportowych.


Artykuł 8
Opłata za wydanie karty do nurkowania w Chorwacji jest HRK 100,00.

Chorwacki Diving Stowarzyszenia są w styczniu każdego roku, przedkłada do Ministerstwa Transportu i Komunikacji pisemnego sprawozdania liczby nurkowania certyfikacji w roku poprzednim.

Z raportu w pkt 2 ten artykuł, Croatian Diving Association przedłożony Ministerstwu Spraw Morskich, Transportu i Komunikacji Wniosek właściwe wykorzystanie pozyskanych środków, wydając certyfikat nurka na podstawie art 5 to rozporządzenie.

Kwota środków, które są przeznaczone wdraża netto 60% kwoty należności na nurkowanie Card.

Fundusze są przeznaczone wyłącznie do poprawy bezpieczeństwa żeglugi i nurkowanie, poprawę slu'be leczenie poszkodowanych nurków, ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, podwodny, oraz promowanie nurkowanie w Chorwacji, a po pisemnej zgody Ministerstwa.


Artykuł 9
Maksymalna dopuszczalna głębokość nurkowania rekreacyjnego sportu - powietrze jest 40 metrów.


Artykuł 10
Nurkowanie nie jest dozwolone:

a) w części śródlądowego morza, które zawierają porty, routery dostępowe, Anchorage i dużym natężeniu ruchu,

b) w obszarach morskich wodach wewnętrznych i morzu terytorialnym chorwacki, który regulują odrębne przepisy, lub innych właściwych organów rządowych,

c) ścisłe i specjalne rezerwy w morzu, w parkach narodowych i innych obszarów chronionych w powierzchni morza (np. Mali Ston Bay, Lim Bay Nature Park i inne)

d) parki narodowe Brijuni, Kornati, Krka i Mljet,

e) w pobliżu zakotwiczonych okrętów wojennych i silnie strzeżonych instalacji wojskowych na nadmorskim brzegu w odległości 100 metrów.

Wyjątkowo, nurkowanie licencji w pkt 1 Ten artykuł jest wydawane:

- Do punktu): terytorialnie właściwy organ portu,

- Do punktu B): organ państwa, który wydał specjalne rozporządzenie lub inny akt,

- Do punktu C i D): State administracji ochrony środowiska, w warunkach określonych w przepisach w zakresie ochrony przyrody,

- W pkt e): Chorwacki Ministerstwo Obrony.

Zezwolenia wydane przez organy wymienione w ustępie 2 Ten artykuł będzie zgłosić się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Transportu i Komunikacji.


Artykuł 11
Nurkowanie jest dozwolone tylko za uprzednią zgodą właściwego organu w następujących obszarach wodach wewnętrznych i morzu terytorialnym Chorwacji:

ZONA VIS, obszar ograniczony współrzędnymi:

- [= 42 ° 55'00 "N D = 15 ° 40'00" E

B - [= 42 ° 55'00 "N D = 16 ° 20'00" E

C - [= 43 ° 08'00 "N D = 15 ° 40'00" E

D - [= 43 ° 08'00 "N D = 16 ° 20'00" E

(Obejmuje wyspy Vis, Biševo, świętego i Brusnik z wszystkich raf i mielizn).

ZONA Lastovo, obszar ograniczony współrzędnymi:

- [= 42 ° 40'00 "N D = 16 ° 27'00" E

B - [= 42 ° 40'00 "N D = 17 ° 10'00" E

C - [= 42 ° 49'00 "N D = 16 ° 27'00" E

D - [= 42 ° 49'00 "N D = 17 ° 10'00" E

(Obejmuje wyspy Susac, Kopište, Archipelag Lastovo niższe rafy i Vrhovnjaci wszystkich raf i mielizn).

ZONA Palagruza, obszar ograniczony współrzędnymi:

- [= 42 ° 22'00 "N D = 16 ° 14'00" E

B - [= 42 ° 22 '00 "N D = 16 ° 14'00" E

C - [= 42 ° 24'00 "N D = 16 ° 14'00" E

D - [= 42 ° 24'00 "N D = 16 ° 21'00" E

(Zawiera wszystkie wyspy archipelagu z wszystkich raf i mielizn).

ZONA Mljet

Zawiera morze pasa 300 metrów od brzegu wyspy, jak również wszystkie inne wysepek i skał w strefie 2000 metrów od brzegu wyspy.

APPLE ZONE

Marine szerokości pasma 300 metrów wokół wyspy, w tym ławice Apple.

AREA Premuda - wrak "Szent Istvan"

Marine szerokości pasma 300 metrów wokół pozycji 44 ° 14'88 "N i 14 ° 26'26" E.

Powierzchnia Novigrad - wrak "Koriolan"

Marine szerokości pasma 300 metrów wokół pozycji 45 ° 19'09 "N i 13 ° 25'25" E.

PRZESTRZEŃ ST. John na morzu - wrak "Baron Gautsch"

Marine szerokości pasma 300 metrów wokół pozycji 44 ° 56'25 "N i 13 ° 34'43" E.

POLUOTOK AREA - wrak "S-57"

Marine szerokości pasma 300 metrów wokół pozycji 42 ° 51'20 "N i 17 ° 30'00" E.

AREA Zirje

Marine szerokości pasma 300 metrów wokół pozycji 43 ° 40'00 "N, 15 ° 40'15" E.

Obszar Cavtat

Marine szerokości pasma 300 metrów wokół pozycji 42 ° 35'45 "N, 18 ° 12'30" E.

Nurkowanie w pkt 1 licencja Ten artykuł opublikowany przez Ministerstwo Kultury.

Ciało pkt 2 Ten artykuł omówi pozwoleń wydanych informuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwo Transportu i Komunikacji.


Artykuł 12
Nurkowanie nadzoru przewidziane w rozporządzeniu mogą być przeprowadzane, w zakresie swojej właściwości, organy nadzoru nurkowania wyznaczonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.

Niezależnie od parków narodowych i natura, nurkowanie nadzór wraz z osobami, o których mowa w ustępie 1, Ten artykuł jest wykonywany przez upoważnionego urzędnika osób bezrobotnych zgodnie z przepisami w dziedzinie ochrony przyrody.

Nieprawidłowości mają obowiązek poinformować najbliższy oddział lub policję lub do złożenia raportu do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.


KARY

Artykuł 13
Grzywny w wysokości 3.000,00 HRK do 15,000.00 nakładane są za naruszenie prawa morskiego, jeżeli:

1) podkreślił miejsce nurkowe lub nieprawidłowo oznakowane (art. 4),

2) organizuje konkurs sportowy, bez uprzedniej zgody władz portowych (art. 7),

3) zawody sportowe organizowane w miejscach zabronione bez pozwolenia (art. 10 i 11).

Za przestępstwo, o którym mowa w ustępie 1, ten artykuł ma być odpowiedzialna osoba w tej osobie prawnej, w 2.000,00 do 5.000,00.


Artykuł 14
Grzywny w wysokości 1.000,00 do 4.000,00 HRK należy wysyłać osobę fizyczną, jeżeli:

- Nurkowanie bez ważnej karty do nurkowania (art. 5),

- Dive na maksymalnej głębokości dopuszczalnego sportowego i rekreacyjnego nurkowania powietrza (art. 9).


Artykuł 15
Grzywny w wysokości 2.000,00 do 5.000,00 zostanie opłata za wysyłkę osobę fizyczną, jeśli nurkowania w miejscach zabronione bez pozwolenia (art. 10 i 11).


Artykuł 16
Na morzu przestępstw, o których mowa w artykule 14 i artykuł 15 rozporządzenie to jest w miejscu grzywnie indywidualnej HRK 500,00.


Przepisy przejściowe i końcowe

Artykuł 17
Życie niniejszego rozporządzenia, zarządzenia o podwodnych działań 29 rujna 1995-te ("Dziennik Ustaw" nr 91/95).

Wnioski o nurkowania certyfikowane przez władze portowe, zgodnie z przepisami o podwodnych działań 29 rujna 1995-te ("Dziennik Ustaw" nr 91/95) są ważne do daty ważności podane we wniosku.

Członkostwo karty Chorwacki Diving Association wydane do dnia rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia, zgodnie z regulaminem podwodnych działań 29 rujna 1995-te cokolwiek. ("Dziennik Ustaw" nr 91/95) va'e jako odnoszące się do nurkowania do 31 prosinca +1.999-sze cokolwiek.

Życie niniejszej karty chorwackiego Ordynacja członkowskiej Stowarzyszenia zawieszenia va'iti Diving w zastosowaniu do nurkowania.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jej publikacji w "Dzienniku Ustaw".

Klasa: 011-01/99-01/30
No: 530-01-99-4
Zagreb, 3 svibnja 1999-ciaMinister
mr. Zeljko Lu'avec, mp


ZAŁĄCZNIK I

Nurkowanie karty drukowane w dwóch językach na niebieskim papierze o wymiarach 87 x 57 mm i zawiera następujące informacje:

- Płaszcz Chorwacki broni w kolorze;

- Znak Chorwacki Diving Association

- Data wydania i data ważności karty;

- Cena dane karty;

- Każde nurkowanie certyfikacji ma jego numer seryjny

- Prywatne informacje o osobie, która została wydana (nazwa, adres, numer PESEL lub numer paszportu);

- Liczba dokumentów potwierdzających kwalifikacje i nurkowania wydania dokumentu;

- Pieczęć i podpis wydawcy

Karta jest uplastyczniającego plastyfikatora, który zapewnia chorwackiej Diving Association.
CroMarek
Croentuzjasta
Avatar użytkownika
Posty: 270
Dołączył(a): 07.09.2011

Nieprzeczytany postnapisał(a) CroMarek » 20.05.2013 22:00

Czy ja dobrze rozumiem, że za pozwolenie na nurkowanie mam zapłacić tylko 100kun?
Zbyt piękne, żeby było prawdziwe.
be-ja
Croentuzjasta
Avatar użytkownika
Posty: 261
Dołączył(a): 20.10.2007

Nieprzeczytany postnapisał(a) be-ja » 21.05.2013 03:30

Faktem jest że to rozporządzenie nie mówi precyzyjnie o dodatkowej opłacie 2400k za indywidualne nurki i nie podają info o nowelizacji jeżeli taka była. Odnośnie tej dodatkowej opłacie informują centra i przewodniki po bazach nurkowych od wielu lat. Ja nurkowałem indywidualnie do 2001r bez tej opłaty (nieświadomy jej obowiązku) ) a kartę bez problemu kupowałem w chorwackiej bazie gdy nabijałem flaszki. Dowiedziałem się o niej będąc w Starim Gradzie w bazie Nautica i z jakiegoś przewodnika.

Pzd be-ja
Venom555
Cromaniak
Posty: 523
Dołączył(a): 02.08.2012

Nieprzeczytany postnapisał(a) Venom555 » 21.05.2013 11:05

Nic się nie zmieniło. Dzwoniłem w tej sprawie do bazy nurkowej - nic o tym nie wiedzą a wręcz pierwsze słyszą.
Oni by przez to po tyłku dostali bo ludzie by tylko loft u nich nabijali i sami schodzili do wody.
be-ja
Croentuzjasta
Avatar użytkownika
Posty: 261
Dołączył(a): 20.10.2007

Nieprzeczytany postnapisał(a) be-ja » 21.05.2013 15:03

Venom555 napisał(a):Nic się nie zmieniło. Dzwoniłem w tej sprawie do bazy nurkowej - nic o tym nie wiedzą a wręcz pierwsze słyszą.
Oni by przez to po tyłku dostali bo ludzie by tylko loft u nich nabijali i sami schodzili do wody.


Rozporządzenie w tej formie obowiązuje od 1999 bez zmian do dnia dzisiejszego, więc twierdzenie że nic o tym nie wiedzą żle o nich świadczy. Bazy nie są zainteresowane indywidualną turystyką podwodną i nie w ich interesie jest udzielenie rzetelnej odpowiedzi.
Kolega z naszego Forum wysłał zapytanie do ambasady o tą dodatkową opłatę o której w rozporządzeniu nie ma mowy
Mam przed sobą dokładne tłumaczenie tekstu ustawy która znajduje się w książce Nurkowanie w Chorwacji autorstwa Ivany Ostoić zacytuję Art 8 który mówi o opłacie

Art 8
Opłata za wydanie pozwolenia nurkowego w Republice Chorwackiej wynosi 100,00 kuna
Chorwacki Związek Nurkowy zobowiązany jest w styczniu każdego roku złożyć pisemny raport
Ministerstwu do Spraw Ruchu Morskiego, Drogowego i Komunikacji o liczbie wydanych
pozwoleń w danym roku.
Wraz z raportem z paragrafu 2 tego rozp Chorwacki Zwiążek Nurkowy składa Ministerstwu
Ruchu Morskiego, Drogowego I Komunikacji propozycję korzystanie ze sprzętu związanego z
wydaniem pozwolenia nurkowego z art 5 tego rozp
Koszt środków którym się rozporządza wynosi netto 60% od kwoty zapisanej na pozwoleniu nurkowym
Srodki te są wydawane tylko i wyłącznie na dla poprawienia bezpieczeństwa żeglugi i nurkowania,
czynności zapobiegawczych, poprawienia ochrony kultury i dziedzictwa podwodnego,
oraz rozwoju nurkowania w Chorwacji, przy pisemnej zgodzie Ministerstwa

Pzd be-ja
Venom555
Cromaniak
Posty: 523
Dołączył(a): 02.08.2012

Nieprzeczytany postnapisał(a) Venom555 » 21.05.2013 16:36

100 kun i owszem ale masz obowiązek zejścia z bazą nurkową.
Nic sie nie zmieniło jeśli chodzi o indywidualne. Po co by zmieniali prawo lokalne i dali taką zaporową cene lat temu kilk jakby teraz mieli wracać do fazy początkowej.
Na forum jest wyjasnienie dlaczego tak zrobili. Wyjaśnił to uzytkownik z Chorwacji - nie pamietam nicka - chyba Mirko czy jakoś tak.
Poz
Bosm@n
Croentuzjasta
Avatar użytkownika
Posty: 373
Dołączył(a): 28.06.2008

Nieprzeczytany postnapisał(a) Bosm@n » 21.05.2013 17:05

podeśli prosze linka do tego wyjaśnienia
EBP
Podróżnik
Posty: 19
Dołączył(a): 17.05.2013

Nieprzeczytany postnapisał(a) EBP » 21.05.2013 17:34

O widzę, że tu się toczy dyskusja nt. pozwolenia na nury.
Czekamy na odpowiedź ambasady.
A chciał bym się dowiedzieć czy istnieją w przyrodzie osoby, które zostały ukarane mandatem i/lub konfiskatą sprzętu za nurkowanie bez pozwolenia ? Jeżeli tak to niech się odezwą, podadzą szczegóły.

Venom555 napisał(a):100 kun i owszem ale masz obowiązek zejścia z bazą nurkową.
Nic sie nie zmieniło jeśli chodzi o indywidualne. Po co by zmieniali prawo lokalne i dali taką zaporową cene lat temu kilk jakby teraz mieli wracać do fazy początkowej.
Poz


Venom skąd pomysł, że jest obowiązek zejścia z bazą nurkową, skąd wiadomo, że dali taką zaporową cenę? Te ceny to jest jak widać info głównie z baz nurkowych.
Czy ktoś widział pozwolenie na indywidualne nurkowanie za 2400 kn ? Czy na pewno istnieje coś takiego ?

Marcin i tak będziemy nurać czy za 100kn czy na lewo - jak przyjdą zabrać CAŁY SPRZĘT to będziemy walczyć :D ale sprężary nie oddam :D
be-ja
Croentuzjasta
Avatar użytkownika
Posty: 261
Dołączył(a): 20.10.2007

Nieprzeczytany postnapisał(a) be-ja » 21.05.2013 18:05

W rozporządzeniu nic nie jest napisane że masz obowiązek nurać z bazą, jest mowa o indywidualnym zezwoleniu.
Ja też sugerowałem się doniesieniami z bazy że kara za idywidualne nurki, a legal tylko z CD i kilka krotnie powielałem to info na Forum.
Biorąc pod uwagę że podczas dwutygodniowego pobytu można wykonać ok 20tu zejść pod wodę i jeżeli faktycznie istnieje taka opłata (w co zaczynam wątpić) to opłaca się ją ujścić.
Pzd be-ja
Bosm@n
Croentuzjasta
Avatar użytkownika
Posty: 373
Dołączył(a): 28.06.2008

Nieprzeczytany postnapisał(a) Bosm@n » 21.05.2013 18:33

Witam EBP:-)
te 100 kuna jakoś wyskrobiemy:-) ale dwa tygodnie pod wodą? ale się odmoczymy:-)
CroMarek
Croentuzjasta
Avatar użytkownika
Posty: 270
Dołączył(a): 07.09.2011

Nieprzeczytany postnapisał(a) CroMarek » 22.05.2013 04:43

Jeśli faktycznie będzie można nurkować bez konieczności opłacania wariackiego haraczu oraz wykupywania nurków z bazami, to będzie rewelacja.
Znowu zacznę się przymierzać do kilku nurków podczas wakacji ;-)
Proszę ludzi z doświadczeniem o informacje, ile kosztuje pożyczenie standardowej butli na dobę/ kilka dni?
A ile kosztuje napełnienie własnej butli?
Oczywiście chodzi mi o wartości orientacyjne.
Jeśli będziemy nurkować, to w okolicach Trogiru - może ktoś zna jakieś tamtejsze bazy godne polecenia?
A może jakieś fajne miejsca nurkowe w tych rejonach?

Z góry dziękuję za odpowiedzi...
Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do Plaże i Adriatyk. Żeglowanie, nurkowanie, wędkowanie ...cron
Kontrole policyjne na wodzie-nurkowanie,łowienie itp. - strona 3
Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się
reklama
Chorwacja Online
[ reklama ]    [ kontakt ]

Serwis Cro.pl Chorwacja Online wykorzystuje cookies do prawidłowego działania, te pliki gromadzą na Twoim komputerze dane ułatwiające korzystanie z serwisu; więcej informacji w polityce prywatności.

Redakcja serwisu Cro.pl Chorwacja Online nie odpowiada za treści zamieszczone przez użytkowników. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Serwis ma charakter wyłącznie informacyjny. Cro.pl nie reprezentuje interesów żadnego biura podróży, nie zajmuje się organizacją imprez turystycznych oraz nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam.

chorwacja online - cro.pl 1999-2019