Chorwacja Online..........odkryj Chorwację na forum obecnych i przyszłych Cromaniaków

Atrakcyjność turystyczna Dalmacji - ankieta do licencjatu

W Chorwacji jest mnóstwo wartych zobaczenia miejsc. Zwiedzanie lub wypoczynek, albo i jedno, i drugie? Byłeś gdzieś lub chcesz się dowiedzieć czegoś od innych? To właśnie tutaj możesz to zrobić.
[Nie ma tutaj miejsca na reklamy. Molim, ovdje nije mjesto za reklame. Please do not advertise.]
fotek
Podróżnik
Posty: 27
Dołączył(a): 22.06.2010
Re: Atrakcyjność turystyczna Dalmacji - ankieta do licencjat

Nieprzeczytany postnapisał(a) fotek » 25.05.2018 21:19

Również wysłałem.
Gajus.ems
Cromaniak
Avatar użytkownika
Posty: 923
Dołączył(a): 21.11.2003
Re: Atrakcyjność turystyczna Dalmacji - ankieta do licencjat

Nieprzeczytany postnapisał(a) Gajus.ems » 26.05.2018 08:33

Wysłałem, podobnie jak poprzednicy jestem ciekawy rezultatów.
GAJUS
Habanero
Cromaniak
Avatar użytkownika
Posty: 5479
Dołączył(a): 14.09.2016
Re: Atrakcyjność turystyczna Dalmacji - ankieta do licencjat

Nieprzeczytany postnapisał(a) Habanero » 26.05.2018 09:45

Poszło :)
mielas
Globtroter
Posty: 44
Dołączył(a): 20.07.2017
Re: Atrakcyjność turystyczna Dalmacji - ankieta do licencjat

Nieprzeczytany postnapisał(a) mielas » 26.05.2018 09:53

Poszło :)
strzelec
Croentuzjasta
Avatar użytkownika
Posty: 223
Dołączył(a): 01.05.2015
Re: Atrakcyjność turystyczna Dalmacji - ankieta do licencjat

Nieprzeczytany postnapisał(a) strzelec » 26.05.2018 11:51

Proszę bardzo. Wysłane :)
Anna74
Croentuzjasta
Posty: 342
Dołączył(a): 12.04.2015
Re: Atrakcyjność turystyczna Dalmacji - ankieta do licencjat

Nieprzeczytany postnapisał(a) Anna74 » 27.05.2018 17:26

Ankieta wypełniona. Proszę bardzo :)
Mam nadzieję, że się przyda :D
Mak1
Odkrywca
Posty: 101
Dołączył(a): 16.11.2017
Re: Atrakcyjność turystyczna Dalmacji - ankieta do licencjat

Nieprzeczytany postnapisał(a) Mak1 » 27.05.2018 21:33

Ankieta przesłana, czekam na wyniki. :papa:
wampdam
Plażowicz
Posty: 5
Dołączył(a): 20.04.2018
Re: Atrakcyjność turystyczna Dalmacji - ankieta do licencjat

Nieprzeczytany postnapisał(a) wampdam » 26.07.2018 22:32

Witam Serdecznie :-)

Dziękuję Wszystkim, którzy poświęcili swój czas i wypełnili moją ankietę. Wszystkie wypełnione ankiety bardzo się przydały w mojej pracy licencjackiej. Dzięki nim obroniłam się na 5 i uzyskałam tytuł licencjata. Jeszcze raz dziękuję :D

Poniżej przedstawiam wyniki badań jakie uzyskałam ze wszystkich ankiet, niestety nie mogłam zamieścić pliku z wykresami. Mam nadzieję, że ktoś będzie zainteresowany tymi badaniami.

Agnieszka Szymańczak
Atrakcyjność turystyczna Dalmacji w opinii polskich turystów

Celem ogólnym pracy jest ocena atrakcyjności turystycznej Dalmacji przez polskich turystów.
W ramach celu ogólnego pracy zdefiniowano następujące cele szczegółowe:
• identyfikacja najważniejszych atrakcji turystycznych w opinii turystów odwiedzających region Dalmacji
• określenie profilu polskiego turysty podróżującego do Chorwacji
• poznanie preferencji wyjazdowych respondentów
• określenie modelu spędzania czasu
• ocena zagospodarowania turystycznego i środka komunikacji wybieranego przez polskiego turystę

W ramach pracy poddano weryfikacji następujące hipotezy badawcze:
1. Najważniejszym czynnikiem przyciągającym turystów do Dalmacji są walory przyrodnicze.
2. Polacy wykazują popyt restytucyjny w wyjazdach do Chorwacji.
3. Polacy przebywając w Dalmacji rzadko próbują regionalnych przysmaków.

1. Atrakcyjność regionu badanego w opinii respondentów
1.1. Charakterystyka demograficzna respondentów
W niniejszym rozdziale przedstawiono wyniki badań ankietowych autorki przeprowadzonych na grupie 107 respondentów.
W badaniu ankietowym struktura respondentów według płci rozkładała się prawie po równo, jednakże mężczyzn było kilka procent więcej niż kobiet, gdyż stanowili 51,4% wszystkich badanych, natomiast kobiety stanowiły 48,6% wszystkich badanych.
Przeważająca liczba ankietowanych znajdowała się w wieku od 41 do 65 lat (40,2%). Drugą największą grupę stanowiły osoby w wieku od 26 do 40 lat (29,9%). Również respondenci w wieku studenckim stanowili znaczną grupę osób (24,3%). Najmniej respondentów było w wieku poniżej 18 lat (0,9%).

Z wyników badań można zaobserwować, że powyżej 26 roku życia do Dalmacji podróżuje więcej mężczyzn niż kobiet. Największa dysproporcja widoczna jest w grupie wiekowej od 41 do 65 lat, gdzie mężczyzn było 28, a tylko 15 kobiet.

Największa liczba osób ankietowanych podróżujących do Dalmacji ma wykształcenie wyższe (45,8%). Również znaczący odsetek osób stanowiły osoby w trakcie studiów (20,6%) oraz o wykształceniu średnim (19,6%). Najmniej z badanych osób posiada wykształcenie podyplomowe (9,3%), zawodowe (2,8%) oraz podstawowe (1,9%).
Analizując status zawodowy, można zaobserwować, że największy odsetek stanowiły osoby pracujące (69,2%). Dość dużą grupę osób stanowili studenci (22,4%), natomiast nieliczny odsetek to osoby bezrobotne (3,7%), uczniowie (2,8%), a także emeryci (1,9%).

Największa liczba respondentów zamieszkuje tereny wiejskie (33,6%), jednakże niewiele mniej badanych mieszka w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców (32,7%). Te dwie grupy mają zbliżone wyniki. Pozostali respondenci zamieszkują miasta między 20 tys. a 100 tys. mieszkańców (21,5%) oraz miasta do 20 tys. mieszkańców (12,1%).
Analizując wyniki odnośnie średnich miesięcznych dochodów brutto na osobę w gospodarstwie domowym można zaobserwować, że podział procentowy poszczególnych odpowiedzi jest stosunkowo podobny. Jednakże najwięcej osób wskazało odpowiedź powyżej 3500 zł ( 24,3%). Trochę mniej wskazań było na przedział 2001-2500 zł (17,8%). Ponad połowa ankietowanych deklaruje średnie miesięczne dochody brutto powyżej 2500 zł (52,4%). Najniższe dochody, czyli do 500 zł wskazało 1,9% respondentów. Z badań wynika, że głównie do Dalmacji podróżują osoby, których dochody miesięczne gospodarstwa domowego są na przyzwoitym poziomie.

1.2. Charakterystyka przyjazdów respondentów do Dalmacji
Blisko 80% ankietowanych polskich turystów było w Dalmacji więcej niż raz, z czego największa liczba osób (39,3%) była więcej niż 4 razy. Niecałe 40% respondentów odwiedziło ten region więcej niż raz lecz mniej niż pięć. 23,4% ankietowanych osób było w Dalmacji tylko raz.

Turyści podróżujący do Dalmacji najczęściej przebywali w tym regionie od 11 do 14 dni, gdyż takiej odpowiedzi udzieliła ponad połowa respondentów (53,3%). Również często polscy turyści zatrzymywali się tam od 7 do 10 dni (31,8%). Rzadko kiedy przyjeżdżali na więcej niż 14 dni (9,3%), natomiast sporadycznie okres ten wyniósł mniej niż 7 dni (5,6%).
Najczęściej wybieranym środkiem transportu był samochód (85,0%). Tylko 15% respondentów wybrało inny środek komunikacyjny, a wśród nich najpopularniejszy to autokar (6,5%). Pozostałe to samolot (5,6%), statek (1,9%) oraz połączenie samochodu z autokarem. (0,9%).

Polscy turyści podczas pobytu w Dalmacji najczęściej korzystali z zakwaterowania w prywatnej kwaterze lub apartamencie (83,2%). Na kolejnych miejscach uplasował się hotel (10,3%), kemping (3,7%) oraz jacht (2,8%).
Respondenci wskazali, że najczęściej podróżują z rodziną (78,5%). Co siódmy ankietowany najczęściej podróżuje ze znajomymi (14,0%), natomiast najrzadziej w ramach zorganizowanej wycieczki (6,5%) oraz samemu (0,9%).

Blisko 100% respondentów wyjechało do Dalmacji w celu wypoczynkowym (98,1%). Prawie połowa osób wskazała jako cel zwiedzanie zabytków (45,8%). Na kolejnej pozycji uplasował się cel zdrowotny (8,4%), jednak został on wskazany tylko przez kilku ankietowanych.

Głównym źródłem informacji o Dalmacji byli znajomi oraz rodzina, którą wskazało 59,8% respondentów. Blisko 50% ankietowanych wskazało Internet jako źródło wiedzy (49,5%). Prawie jedna czwarta respondentów zaznaczyła przewodnik turystyczny (22,4%). Wśród innych odpowiedzi (9,3%) najczęściej powtarzała się szkoła. Najrzadziej polski turysta zdobył informacje dzięki radiu/TV/prasie (5,6%) oraz w punkcie informacji turystycznej (1,9%).

1.3. Atrakcje turystyczne Dalmacji według osób ankietowanych
Głównym motywem wyjazdu do Dalmacji było Morze Adriatyckie, które zostało wskazane przez połowę respondentów (50,5%). Dla około jednej trzeciej osób ankietowanych tym motywem był klimat (34,6%). Natomiast pozostałe 15% osób kierowało się innym motywem, a była to rzeźba terenu (9,3%), zabytki kulturowe (3,7%), a także wszystkie z tych motywów i turystyka aktywna (1,9%).

Polscy turyści za najbardziej atrakcyjne w regionie Dalmacji uważają klimat (29,6%) oraz piękno i różnorodność krajobrazu (28,2%). Również dużą liczbę odpowiedzi uzyskało Morze Adriatyckie (21,1%). Połączenie gór z morzem (15,5%), malownicze miejscowości (14,0%) i zabytki (14,0%) uzyskały podobną liczbę głosów, gdyż około co 7 osoba uznała je za najbardziej atrakcyjne. Za najmniej atrakcyjne uznawana jest kuchnia (5,6%) oraz mieszkańcy (5,6%).

Najchętniej odwiedzaną miejscowością jest Split, gdyż odwiedziło ją trzy czwarte respondentów (75,7%). Równie popularny jest Dubrownik – Perła Adriatyku (68,2%) oraz Trogir (62,6%). Ponad połowa ankietowanych zwiedziła Szybenik (54,2%), Makarską (54,2%) oraz Zadar (50,5%). Niespełna jedna czwarta respondentów była w Stonie (23,4%) oraz Ninie (22,4%). Tylko 2,8% osób wskazało, że nie było w żadnej z tych miejscowości.

Do innych miejsc, które polscy turyści odwiedzili najliczniej, należą Wyspa Hvar, Omiš, Wyspa Korčula oraz Wyspa Brač. Najrzadziej odwiedzanym miejscem jest Błękitna Jaskinia na Wyspie Bisevo.

Ponad połowa respondentów (60,7%) podczas pobytu w Dalmacji odwiedziła Park Narodowy Krka. Niestety aż 31,8% osób nie odwiedziło żadnego z tych bogactw przyrodniczych. Pozostałe parki narodowe nie cieszą się aż takim zainteresowaniem, gdyż Park Narodowy Kornati zwiedziło 20,6% badanych osób, a Park Narodowy Paklenica – 18,7%. Bardzo mało osób odwiedziło Park Narodowy Mljet, gdyż tylko 4,7% respondentów.

Respondenci, którzy odwiedzili poszczególne miejscowości, za bardzo atrakcyjne uznali miasto Dubrownik, które uzyskało 85,0% głosów, a także jako jedno z dwóch miejsc nie zostało wskazane za nieatrakcyjne przez żadnego z respondentów. Drugą z tych miejscowości jest Trogir, które 80,6% osób uznało za bardzo atrakcyjne. Trzecim w kolejności, bardzo atrakcyjnym miejscem jest Split (72,8%). Spośród miejsc atrakcyjnych wyróżnia się Nin (87,5%), Ston (76,0%) oraz Szybenik (60,3%). Mimo tego, że Makarska została uznana za miejsce atrakcyjne przez połowę respondentów, to uzyskała też najwięcej głosów za bycie nieatrakcyjną miejscowością – 24,1%.

Jeśli chodzi o ocenę atrakcyjności poszczególnych parków narodowych, to za bardzo atrakcyjny respondenci uznali Park Narodowy Krka (66,2%). Najwięcej osób uważa, że Park Narodowy Paklenica jest atrakcyjny (65,0%). Park Narodowy Kornati jako atrakcyjny i bardzo atrakcyjny wskazało 86,4% respondentów. Natomiast wśród osób, które odwiedziły Park Narodowy Mljet głosy są podzielone pomiędzy tym czy jest on atrakcyjny (40,0%), czy też bardzo atrakcyjny (40,0%).

1.4. Ocena zagospodarowania turystycznego i dostępności komunikacyjnej
Najwięcej respondentów uznało bazę noclegową za raczej atrakcyjną (43,9%) oraz zdecydowanie atrakcyjną (40,2%). Tylko 0,9% osób oceniło ją za zdecydowanie nieatrakcyjną.

Najwięcej polskich turystów oceniło bazę gastronomiczną za raczej atrakcyjną (44,9%). Niewiele mniej, bo 37,4% osób uznało ją za zdecydowanie atrakcyjną, natomiast 2,8% osób uznało bazę gastronomiczną za zdecydowanie nieatrakcyjną.

Przeważająca liczba respondentów (42,1%) nie potrafiła określić atrakcyjności dostępności komunikacyjnej. Prawie połowa ankietowanych jednak uważa ją za co najmniej atrakcyjną (48,6%). Tylko 0,9% osób uznało, że jest zdecydowanie nieatrakcyjna.

Polscy turyści uważają, że poziom cen w Dalmacji jest raczej atrakcyjny, gdyż wskazało na to 35,5% ankietowanych. Jednakże 29,9% osób nie umiało jasno określić atrakcyjności tego pojęcia.

Respondenci zdecydowanie uważali, że Dalmacja jest raczej czysta, gdyż wskazało na to 57,9% ankietowanych osób. Tylko 1,9% było zdania, że region ten jest zdecydowanie nieatrakcyjny pod względem czystości.

Prawie 90,0% respondentów uznało Dalmację za atrakcyjną pod względem gościnności, z czego aż 44,9% uważa, że Dalmacja jest zdecydowanie gościnna. Tylko około 5,0% respondentów stwierdziło, że nie jest to region gościnny.

Ponad 85% respondentów stwierdziło, że porozumiewanie się w Dalmacji jest łatwe, a nawet zdecydowanie łatwe. Pozostałe 15% osób nie potrafiło tego stwierdzić lub uważało, że trudno się porozumieć.

Zdecydowana większość respondentów, bo aż 82,2% zdecydowałaby się na powtórny wyjazd do Dalmacji. Żadna osoba nie zaznaczyła, że zdecydowanie nie powróciłaby do tego regionu, a tylko 2,8% uważa że raczej nie.
Większość ankietowanych osób zdecydowanie poleciłaby odwiedzenie Dalmacji swoim znajomym (83,2%). Tylko 1,9% osób zaznaczyło, że raczej by nie poleciło znajomym tego regionu, jednak żadna osoba nie zaznaczyła, że zdecydowanie nie.

1.5. Identyfikacja modelu spędzania czasu respondentów
Ponad 90% respondentów podczas pobytu w Dalmacji swój czas spędza odpoczywając na plaży. Równie popularną formą spędzania czasu wśród osób ankietowanych jest zwiedzanie zabytków kulturowych (76,6%). Ponad 60% polskich turystów spożytkowuje go na zwiedzanie miejsc przyrodniczych (66,4%) oraz próbowanie regionalnej kuchni (64,5%). Tylko niecałe 30% osób uprawia sporty.

Osoby, które podczas pobytu uprawiają sporty, najczęściej wybierają turystykę pieszą, gdyż wskazało tak 54,8% respondentów. Równie popularne są sporty wodne (45,2%) oraz nurkowanie (31,0%). Najmniejszą popularnością cieszy się rafting (9,5%) oraz loty na paralotni (2,4%).
Tylko jedna piąta respondentów nie próbowała specjałów regionalnej kuchni Dalmacji lub nie była tego pewna. Jednak 78,5% polskich turystów, przebywając w tym regionie, chociaż raz zakosztowało regionalnych dań.

Polscy turyści najczęściej próbowali potrawy o nazwie Paški sir - ser z wyspy Pag (41,5%), ale również małych pączków bez nadzienia – 35,4%. Najrzadziej respondenci jedli ryby oraz Ćevapčići (po 6,0%).

Z udzielonych w badaniu ankietowym odpowiedzi wyłania się obraz świadomego turysty, który ma dokładnie sprecyzowane oczekiwania. Wybór Dalmacji jako destynacji wakacyjnego odpoczynku jest nieprzypadkowy i wskazuje, że polscy turyści wysoko cenią jej walory, zwłaszcza ze względu na klimat i ciepłe morze, ale także licznie występujące zabytki.  

PODSUMOWANIE
Reasumując wyniki badań można stwierdzić, że polscy turyści uważają Chorwację, a w szczególności region Dalmacji za atrakcyjny. Respondenci upodobali sobie tą część Europy jako miejsce wakacyjnego wypoczynku, na co wskazuje corocznie zwiększająca się liczba Polaków, którzy właśnie tam wyjeżdżają.
Około trzy czwarte respondentów odwiedziło Dalmację więcej niż raz, z czego przeważająca liczba osób więcej niż cztery razy. Wskazuje to na atrakcyjność tego regionu oraz na to, że ma on dużo do zaoferowania, skoro Polacy tak chętnie tam podróżują. Niewątpliwie walory przyrodnicze, a w szczególności Morze Adriatyckie oraz klimat są tymi czynnikami, które mają pozytywny wpływ na ocenę Dalmacji oraz sprawiają, że respondenci tak chętnie tam powracają.
Według osób ankietowanych najbardziej atrakcyjnymi miejscowościami w tym regionie Chorwacji są Dubrownik, Trogir oraz Split, które również zostały odwiedzone przez największą liczbę respondentów. Oprócz walorów antropogenicznych, równie dużą popularnością cieszą się walory przyrodnicze, a w szczególności Park Narodowy Krka, który przez polskich turystów został uznany za najbardziej atrakcyjny spośród wszystkich parków narodowych w Dalmacji.
Przeciętny polski turysta wypoczywający w Dalmacji to osoba pracująca posiadająca wykształcenie wyższe, którego dochód w gospodarstwie domowym jest co najmniej na poziomie 2500 zł brutto na osobę. Turyści ci wywodzą się z całego kraju, najwięcej jednak z terenów wiejskich i dużych miejscowości.
Wyjeżdżający najczęściej pozostają w Dalmacji jeden do dwóch tygodni. Wybieranym przeważnie rodzajem zakwaterowania jest kwatera prywatna/apartament. Są to wyjazdy z reguły rodzinne. Najchętniej wybierany środek transportu to własny samochód.
Najbardziej popularnym sposobem spędzania czasu jest wypoczynek na plaży, ale znaczny odsetek turystów chętnie zwiedza również zabytki kulturowe oraz atrakcje przyrodnicze. Nieliczni uprawiają sporty lub żeglują.
Analizując wyniki badań pod kątem atrakcyjności infrastruktury turystycznej, można zauważyć, że baza noclegowa oraz dostępność komunikacyjna zostały uznane za atrakcyjne. Respondenci zdecydowanie pozytywnie ocenili gościnność lokalnej ludności oraz bazę gastronomiczną.
Badania potwierdziły, że Dalmacja wybierana jest przez turystów polskich głównie ze względu na sprzyjający klimat, obecność Adriatyku, urozmaicony krajobraz oraz atrakcje przyrodnicze i zabytki. Zdecydowana większość przyjezdnych raz odwiedziwszy Dalmację wraca tu w kolejnych latach.
Polacy, którzy wybierają ten region jako destynację docelową swojej podróży, w czasie pobytu degustują specjały regionalnej kuchni. Tylko około 20% respondentów wskazało, że nie robi tego w czasie wyjazdu. Polscy turyści udowodnili w ten sposób, że zależy im na zapoznaniu się z lokalną kulturą i zwyczajami mieszkańców i tym samym obalili hipotezę autorki dotyczącą braku próbowania regionalnych przysmaków.
Reasumując powyższe stwierdzenia oraz wyniki uzyskane w czasie badania można stwierdzić, że w najbliższych latach liczba polskich turystów, którzy wyjeżdżają na wakacje do Dalmacji nie zmaleje, a wręcz wzrośnie. Już na dzień dzisiejszy Chorwacja jest jedną z najpopularniejszych destynacji wyjazdowych wśród podróżujących Polaków. Możliwe, że w niedługiej przyszłości zajmie pierwsze miejsce wśród najchętniej odwiedzanych krajów przez naszych rodaków.
Janusz Bajcer
Moderator
Avatar użytkownika
Posty: 103782
Dołączył(a): 10.09.2004
Re: Atrakcyjność turystyczna Dalmacji - ankieta do licencjat

Nieprzeczytany postnapisał(a) Janusz Bajcer » 26.07.2018 22:40

wampdam napisał(a):Witam Serdecznie :-)

Dziękuję Wszystkim, którzy poświęcili swój czas i wypełnili moją ankietę. Wszystkie wypełnione ankiety bardzo się przydały w mojej pracy licencjackiej. Dzięki nim obroniłam się na 5 i uzyskałam tytuł licencjata. Jeszcze raz dziękuję :D

Gratulacje. :lol: :idea:
CroAna
Cromaniak
Avatar użytkownika
Posty: 1792
Dołączył(a): 31.05.2013
Re: Atrakcyjność turystyczna Dalmacji - ankieta do licencjat

Nieprzeczytany postnapisał(a) CroAna » 27.07.2018 10:01

Czyżby Szanowna Licencjatko filologia chorwacka? :papa:
elka21
Mistrzyni Euro 2016
Posty: 7878
Dołączył(a): 20.08.2015
Re: Atrakcyjność turystyczna Dalmacji - ankieta do licencjat

Nieprzeczytany postnapisał(a) elka21 » 27.07.2018 11:09

wampdam napisał(a):
Polscy turyści najczęściej próbowali potrawy o nazwie Paški sir - ser z wyspy Pag (41,5%), ale również małych pączków bez nadzienia – 35,4%. Najrzadziej respondenci jedli ryby oraz Ćevapčići (po 6,0%).Coś nie za bardzo wierzę, w szczerość odpowiedzi ankietowanych :o . Cevapa, jadł chyba każdy, i to samo z rybami, natomiast Paški sir, a już małe pączki :roll:
wampdam
Plażowicz
Posty: 5
Dołączył(a): 20.04.2018
Re: Atrakcyjność turystyczna Dalmacji - ankieta do licencjat

Nieprzeczytany postnapisał(a) wampdam » 29.07.2018 20:21

CroAna napisał(a):Czyżby Szanowna Licencjatko filologia chorwacka? :papa:


Turystyka i Rekreacja
Poprzednia strona

Powrót do Regiony i miejscowości turystycznecron
Atrakcyjność turystyczna Dalmacji - ankieta do licencjatu - strona 3
Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się
reklama
Chorwacja Online
[ reklama ]    [ kontakt ]

Serwis Cro.pl Chorwacja Online wykorzystuje cookies do prawidłowego działania, te pliki gromadzą na Twoim komputerze dane ułatwiające korzystanie z serwisu; więcej informacji w polityce prywatności.

Redakcja serwisu Cro.pl Chorwacja Online nie odpowiada za treści zamieszczone przez użytkowników. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Serwis ma charakter wyłącznie informacyjny. Cro.pl nie reprezentuje interesów żadnego biura podróży, nie zajmuje się organizacją imprez turystycznych oraz nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam.

chorwacja online - cro.pl 1999-2021