Chorwacja Online – witaj na słonecznej stronie Chorwacji

Regulamin konkursu WodaREGULAMIN KONKURSU

1. Konkurs przeznaczony jest dla użytkowników forum portalu cro.pl zarejestrowanych przed 17.03.2017r. 

2. Każdy biorący udział w konkursie może zgłosić do konkursu nie więcej niż cztery zdjęcia.

3. Zdjęcia w postaci plików JPG należy wysyłać do 12
maja 2017r., do godz. 20:00. Zdjęcia ładujemy samodzielnie wchodząc na stronę www.cro.pl/k i klikając w zakładkę "załaduj zdjęcie". Podanie tytułu zdjęcia nie jest obowiązkowe, zdjęcie któremu autor nie nadał tytułu, będzie opisane zdaniem "Bez tytułu". Zdjęcia o dłuższym boku większym niż 1000px będą automatycznie przeskalowane.

4. Nadsyłane fotografie będą umieszczane na stronie www.cro.pl/k w zakładadce "lista załadowanychzdjęć"Konkurs jest anonimowy, nicki autorów będą ujawnione równocześnie z ogłoszeniem wyników. Podczas trwania konkursu zdjęcia nie mogą być dostępne w internecie w sposób umożliwiający identyfikację autora. Jeśli zdjęcie już jest opublikowane, to autor jest proszony o usunięcie go na czas konkursu. 

5. Do momentu ogłoszenia wyników nie prowadzimy dyskusji na temat nadesłanych zdjęć, z wyjątkiem zgłaszania przypadków naruszenia regulaminu. 

6. Istnieje możliwość zmiany, usunięcia lub dodania fotografii przez biorącego udział w konkursie w czasie nadsyłania prac (oczywiście w ramach limitu 3 zdjęć). 

7. Zwycięzcy zostaną wyłonieni metodą głosowania.

8. Wysłanie zdjęć jest równoznaczne z udzieleniem zgody na ich publikację na stronie konkursowej. Autor zdjęcia zrzeka się prawa do wynagrodzenia za jego publikację na stronie konkursowej. Jednocześnie wysyłający zdjęcia oświadcza, że jest ich autorem, oraz posiada zgodę na publikację wizerunków osób na nich uwiecznionych, jeśli taka zgoda jest wymagana prawem. 

9. Kwestie nieuregulowane niniejszym regulaminem, będziemy rozstrzygać z udziałem tak zwanego zdrowego rozsądku. 

REGULAMIN GŁOSOWANIA

1. Prawo do głosowania mają uczestnicy forum cro.pl zarejestrowani przed 01.11.2016r.

1. Głosowanie rozpoczyna się 14 maja 2017r. o godzinie 20:00

2. W celu oddania głosu należy wejść w zakładkę "głosuj" na stronie www.cro.pl/k i kliknąć w przyciski z ilością przyznanych punktów przy wybranych zdjęciach. Głosujemy na 10 zdjęć, przyznając im odpowiednio 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i 1 punkt. 

Można zagłosować na mniej niż 10 zdjęć i dowolnie dysponować swoją pulą punktów. Można na przykład wybrać tylko jedno zdjęcie i dać mu 1 punkt - taki głos także jest ważny. Jeśli ktoś nie wykorzystał od razu całej swojej puli punktów, może wejść ponownie na stronę do glosowania i przyznać pozostałe punkty. 

5. Oddanie głosu jest ostateczne i nie ma możliwości zmiany decyzji, ani powtórzenia głosowania, z wyjątkiem wystąpienia zdarzeń losowych, np. awaria połączenia internetowego w trakcie głosowania. W takich przypadkach proszę o powiadomienie mnie Prywatną Wiadomością, lub e-mailem na adres konkurs@vbmp.net

3. Każdy użytkownik forum posiada jedno prawo do głosowania - wykrycie prób głosowania przez tę samą osobę pod różnymi nickami spowoduje unieważnienie wszystkich głosów tej osoby. 

3. Nie wolno głosować na własne zdjęcia. Głosowanie na zdjęcia wykonane przez członków rodziny nie jest zabronione, ponieważ administrator konkursu nie ma możliwości sprawdzenia, kto dla kogo jest rodziną. 

4. Głosowanie jest tajne. Głosy poszczególnych osób będą ujawnione po ogłoszeniu wyników.

6. Głosowanie trwa do 28 maja 2017r. do godz. 20:00. Wyniki będą widoczne 
niezwłocznie po zakończeniu głosowania, na tej samej stronie www.cro.pl/k w zakładce "wyniki".

7. W przypadku równej ilości punktów przyznaje się miejsca ex-equo.
Regulamin konkursu fotograficznego Woda
Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się
Chorwacja Online
[ reklama ]    [ kontakt ]

Serwis Cro.pl Chorwacja Online wykorzystuje cookies do prawidłowego działania, te pliki gromadzą na Twoim komputerze dane ułatwiające korzystanie z serwisu; więcej informacji w polityce prywatności.

Redakcja serwisu Cro.pl Chorwacja Online nie odpowiada za treści zamieszczone przez użytkowników. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Forum wykorzystuje oprogramowanie M 2.0. Serwis ma charakter wyłącznie informacyjny. Cro.pl nie reprezentuje interesów żadnego biura podróży, nie zajmuje się organizacją imprez turystycznych oraz nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam.

chorwacja online - cro.pl 1999-2017